ZOBACZ NASZE MINILEKCJE: 1. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK MOŻEMY RZĄDZIĆ SIĘ SAMI? SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA I SZKOLNA?  2. LEKCJA WOS-U ONLINE: UE I NATO A BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE  3. LEKCJA WOS-U ONLINE PRZED MATURĄ: ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE  4. LEKCJA WOS-U ONLINE: JAK ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ O MIGRACJACH, BY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO? 

POLECAMY TEŻ SERIĘ 1: 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH oraz SERIĘ 2: NOWE MINILEKCJE OBYWATELSKIE

Nieustannie zadajemy sobie pytania o nasze bezpieczeństwo oraz działania prowadzone przez UE i NATO, które mają zapewnić pokój w Europie, a także o przyszłość tych organizacji. Na naszym poniedziałkowym webinarium dowiecie się, jak zbudowany jest system bezpieczeństwa europejskiego, jakie działania zostały już podjęte w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Porozmawiamy także o perspektywie rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej, tak szeroko dziś dyskutowanej. Naszym ekspertem będzie Błażej Choroś, doktor nauk społecznych i adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim.

Prezentacja została opracowana na podstawie webinarium, które poprowadziła Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna i działaczka społeczna, współautorka i redaktorka podręczników KOSS i Przewodnik obywatelski. Mamy nadzieję, że pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję w szkole ponadpodstawowej. Prezentację można także wprowadzić na zajęciach WOS-u w szkole podstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. W opracowaniu wykorzystano materiały z podręczników Centrum Edukacji Obywatelskiej: KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (nr dopuszczenia 929/2018) oraz Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 2 (nr dopuszczenia 1031/2/2020).

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Na minilekcji obywatelskiej porozmawiamy o tym, jak zbudowany jest europejski system bezpieczeństwa. Jakie działania podjęły UE i NATO w obliczu agresji Rosji na Ukrainę? Jaka jest perspektywa rozszerzenia obu organizacji?

Uczniowie i uczennice będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak zbudowany jest system bezpieczeństwa europejskiego (ONZ, NATO, OBWE, UE)?
  • Jakie są podstawy utrzymania bezpieczeństwa militarnego przez NATO (zasady działania, obecność wojsk Sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej)?
  • Jakie miejsce w działaniach Unii Europejskiej zajmuje kwestia bezpieczeństwa?
  • Jakie są perspektywy na rozszerzenie NATO? Przed jakimi wyzwaniami stoi Sojusz?
  • Jakie są perspektywy na rozszerzenie UE? Przed jakimi wyzwaniami stoi Unia?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna.

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 2: W poszukiwaniu zbiorowego bezpieczeństwa (s. 140-154); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 252-255, 256-261).

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Błażej Choroś – doktor nauk społecznych, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim. Członek TeamEurope – zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Zajmuje się procesem integracji europejskiej oraz instytucjami europejskimi, a jego zainteresowania skupiają się wokół Parlamentu Europejskiego oraz przyszłości Unii Europejskiej.

 Lekcja WOS-u online: UE i NATO a bezpieczeństwo w Europie - slajdy (1-28) 

ZOBACZ WEBINARIUM na