ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Współczesna demokracja opiera się na zasadzie suwerenności ludu. Na naszej lekcji postaramy się rozstrzygnąć, co to oznacza w praktyce. Czy „lud” powinien rządzić bezpośrednio, czy też za pośrednictwem swoich przedstawicieli? Decyzja, kto zostanie owym przedstawicielem należy do obywateli, którzy wrzucają kartę do głosowania do urny wyborczej. Ale co się stanie, gdy przedstawiciele zapomną, kogo i po co reprezentują? I na koniec ważna kwestia: czy większość w demokracji, nawet zdecydowana większość, może decydować o wszystkim? Przecież mniejszość ma prawo myśleć i zachowywać się inaczej, stanowi bowiem część władzy w demokracji. Poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie, czy należy na władzę ludu nałożyć ograniczenia, jeśli tak, to jakie.

Przedstawiamy minilekcję obywatelską, czyli krótką prezentację multimedialną. Prezentacja została opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził Łukasz Pawłowski, doktor nauk społecznych. Mamy nadzieję, że pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Można ją także wprowadzić na zajęciach w szkole ponadpodstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader​.​ Do prezentacji dołączone zostały materiały dla nauczyciela i uczniów.

NA TEJ LEKCJI

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób w demokracji lud podejmuje decyzje?
  • Jakie są zalety demokracji bezpośredniej, a jakie wady?
  • Czy można powiedzieć, że demokracja bezpośrednia to „lepsza” wersja demokracji?
  • Jakie są zalety demokracji przedstawicielskiej, a jakie wady?
  • Co to znaczy, że przedstawiciel odpowiada przed wyborcami? Jaką kontrolę powinni mieć wyborcy nad swoim przedstawicielem?

A po lekcji będą potrafili:

  • wymienić typy demokracji (bezpośrednia i przedstawicielska, większościowa i konstytucyjna) oraz wskazać różnice pomiędzy nimi
  • wskazać najważniejsze zasady obowiązujące w demokracji (większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości) oraz wyjaśnić, na czym one polegają.

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej: Demokracja – co to takiego? (s. 204‒209) oraz s. 218, 223‒224 lub Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1: Demokracja – rządy ludu czy prawa? (s. 168‒174), Wybieramy naszych przedstawicieli (s. 189‒195).

MATERIAŁY DLA UCZNIA

  • Słowniczek obywatelski (podręcznik cz. 1, s. 272‒290)
  • Rusz głową, czyli ćwiczenia i zadania (materiały, s. 7).

 Lekcja o demokracji. Materiały dla nauczyciela i ucznia  

 Lekcja o demokracji. Prezentacja - slajdy (1-41) 

ZOBACZ WEBINARIUM na