ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

Dziś często posługujemy się pojęciem praw człowieka. Kiedy na przykład rodzice każą nam iść wcześnie spać, mówimy, że naruszają nasze prawa człowieka, a my przecież mamy prawo do wolności. Albo kiedy nie pozwalają nam się spotkać z przyjaciółmi, a w końcu istnieje prawo do zgromadzeń… Czy jednak można naruszać prawa człowieka w relacjach międzyludzkich? Na naszej minilekcji obywatelskiej opowiemy, czym właściwie są prawa człowieka oraz kogo chronią, przed kim i w jaki sposób? Będziemy mówić, do czego mamy prawo oraz o tym, jak wygląda system ochrony praw człowieka, przyjrzymy się też prawom dziecka.

Przedstawiamy minilekcję obywatelską, czyli krótką prezentację multimedialną. Prezentacja została opracowana na webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadziło dwoje wybitnych prawników – dr Dagmara Woźniakowska-Fajst i prof. Witold Klaus. Mamy nadzieję, że pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję w liceum ogólnokształcącym i technikum, a także w klasie ósmej w szkole ponadpodstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Do prezentacji dołączone zostały materiały dla nauczyciela i uczniów.

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Dziś często posługujemy się pojęciem praw człowieka. Kiedy na przykład rodzice każą nam iść wcześnie spać, mówimy, że naruszają nasze prawa człowieka, a my przecież mamy prawo do wolności. Albo kiedy nie pozwalają nam się spotkać z przyjaciółmi, a w końcu istnieje prawo do zgromadzeń… Czy jednak można naruszać prawa człowieka w relacjach międzyludzkich? Na naszej minilekcji obywatelskiej opowiemy, czym właściwie są prawa człowieka oraz kogo chronią, przed kim i w jaki sposób? Będziemy mówić, do czego mamy prawo oraz o tym, jak wygląda system ochrony praw człowieka, przyjrzymy się też prawom dziecka.

NA TEJ LEKCJI

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jakie mamy prawa człowieka i jaki jest stopień ich ochrony?
  • Czym jest wolność słowa i jakie są jej granice?
  • Jak są nadużywane prawa człowieka do mało szlachetnych i sprzecznych z duchem tych praw celów?
  • Czy prawa człowieka w przypadku nastolatków podlegają jakimś ograniczeniom?

A po lekcji będą potrafili:

  • wymienić polskie i międzynarodowe organy ochrony praw człowieka;
  • opisać rozwój systemu praw człowieka;
  • wyjaśnić, jakie są granice praw człowieka

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna oraz przygotowana wcześniej plansza w aplikacji Google Jamboard (https://jamboard.google.com/)

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 2: Prawa człowieka (s. 33‒43); Ochrona praw człowieka (s. 44‒54); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 118-131)

MATERIAŁY DLA UCZNIA

  • Słowniczek obywatelski (podręcznik cz. 1, s. 272‒290)
  • Rusz głową, czyli ćwiczenia i zadania (materiały, s. 10)

 Lekcja o prawach człowieka. Materiały dla nauczyciela i ucznia  

 Lekcja o prawach człowieka. Prezentacja - slajdy (1-35) 

ZOBACZ WEBINARIUM na