ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Tym razem na minilekcji obywatelskiej skupimy się na tematach, które uczniom sprawiają najwięcej problemów, zwłaszcza na sprawdzianach i maturze. Wyjaśnimy na przykładach, jakie są relacje między administracją rządową a samorządową oraz wytłumaczymy zawiłości procesu sądowego. Zwrócimy też baczną uwagę na podchwytliwe zadania, jakie pojawiły się ostatnio na maturze z WOS-u.

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

 • Na czym polega zasada podziału administracji publicznej na rządową i samorządową?
 • Na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości?
 • Jakie znaczenie z punktu widzenia decentralizacji władzy ma samorząd terytorialny?
 • Jak wygląda struktura sądownictwa w Polsce?
 • Jak odróżnić od siebie kodeksy obowiązujące w Polsce?

A po lekcji będą potrafili:

 • wyjaśnić zasadę podziału administracji publicznej na rządową i samorządową
 • wyjaśnić zasadę decentralizacji państwa i zasadę pomocniczości
 • wskazać rolę samorządu terytorialnego w państwie i funkcje jego organów
 • wyjaśnić, jak należy czytać i interpretować prawo na co dzień
 • wskazać, do jakiego sądu lub organu administracji zgłosić się w jakiej sprawie?

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1: Sądy i trybunały (s. 229‒239), Rządźmy się sami (s. 240‒247); Część 2: Rodzaje prawa (s. 17‒27), System prawny RP (s. 28‒32), Idziemy do sądu (s. 55‒65); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 143‒160 i 230‒234)

MATERIAŁY DLA UCZNIA

 • Słowniczek obywatelski (podręcznik cz. 2, s. 246‒268, materiały, s. 8)
 • Rusz głową, czyli zadania maturalne (materiały, s. 10)

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Stanisław Zakroczymski – prawnik, historyk, doradca prawny Szymona Hołowni w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Autor wywiadu-rzeki z prof. Adamem Strzemboszem „Między prawem i sprawiedliwością” (Więź 2017), współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo”, a także licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych o tematyce prawnej i ustrojowej. Stały współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej i Domu Spotkań z Historią w Warszawie, a także autor licznych materiałów edukacyjnych, w tym m.in. zestawu scenariuszy lekcyjnych „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” wydanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 Lekcja WOS-u przed maturą. Materiały dla nauczyciela i ucznia  

 Lekcja  WOS-u przed maturą. Prezentacja - slajdy (1-47) 

ZOBACZ WEBINARIUM na