ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

Minilekcja obywatelska opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził dr Błażej Choroś, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim oraz członek TeamEurope - zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że prezentacja pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję w szkole ponadpodstawowej. Można ją także wprowadzić na zajęciach WOS-u w szkole podstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader.

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Na minilekcji obywatelskiej dowiecie się, skąd się wzięła Unia Europejska, jakie są najważniejsze jej instytucje i czym się one zajmują, a także jaki stosunek do Unii mają sami Europejczycy. Zastanowimy się wspólnie, jakie nowe wzywania stoją obecnie przed Zjednoczoną Europą oraz co czeka państwa członkowskie w niedalekiej przyszłości - głębsza integracja ekonomiczna i polityczna, a może dezintegracja? Na koniec poruszymy bardzo ważną kwestię, czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania?

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

Uczniowie będą szukali odpowiedzi na pytania:

 • Skąd wzięła się Unia Europejska i jak działa?
 • Jak Europejczycy postrzegają dziś Unię?
 • Jakie według nich stoją wyzwania przed Unią?
 • Co robi Unia, by chronić środowisko naturalne i powstrzymać zmiany klimatyczne?
 • Jaka jest rola Unii w świecie?
 • Jakie największe wyzwania stoją przed Unią Europejską?
 • Czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania?

A po lekcji będą potrafili:

 • scharakteryzować genezę procesu integracji europejskiej;
 • wymienić, jakie są najważniejsze instytucje Unii Europejskiej i czym się zajmują;
 • wyjaśnić, jak Europejczycy postrzegają dziś Unię oraz jakie według nich stoją przed Unią nowe wyzwania;
 • wskazać rolę Unii Europejskiej w świecie;
 • przedstawić największe wzywania stojące przed Unią Europejską;
 • wyjaśnić, czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania.

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna.

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 2: Wspólna Europa – wartości i prawa (s. 155‒164), Unia Europejska – jak to działa? (s. 165‒173); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 256‒264)

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Błażej Choroś, doktor nauk społecznych, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim oraz członek TeamEurope - zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Zajmuje się procesem integracji europejskiej oraz instytucjami europejskimi; jego zainteresowania skupiają się wokół Parlamentu Europejskiego oraz przyszłości Unii Europejskiej.

 Lekcja  WOS-u online. Unia Europejska. Prezentacja - slajdy (1-41) 

ZOBACZ WEBINARIUM na