ZOBACZ NOWE MINILEKCJE:  1. ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?  2. W ŚWIECIE I POWIECIE, CZYLI O MIGRACJACH POLAKÓW. W 30 LAT PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ  3. DEMOKRACJA TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYBORY 4. PO CO MI PRAWA CZŁOWIEKA?  5. LEKCJA WOS-U ONLINE. ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ PRZED MATURĄ  6. LEKCJA WOS-U ONLINE. UNIA EUROPEJSKA – OD FUNDAMENTÓW DO PRZYSZŁOŚCI 

POLECAMY TEŻ 7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Transformacja polityczna i ekonomiczna zmieniła dotychczasowe oblicze Polski. Nasza minilekcja przybliży uczniom i uczennicom zagadnienie mobilności przestrzennej Polaków w kontekście przemian społecznych w ciągu ostatnich 30 lat. Opowiemy, ilu Polaków wyjechało za granicę i jakie kraje wybrali jako swoją destynację, czy przeznaczenie. Przyjrzymy się też różnym typom migracji, wyróżniając zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne (bo przecież nie każda mobilność przestrzenna musi wiązać się z przekraczaniem granic państwowych). Zdefiniujemy kategorię „migranta” i „uchodźcy” i poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie, kto szuka dziś schronienia w Polsce.

Przedstawiamy minilekcję obywatelską, czyli krótką prezentację multimedialną. Prezentacja została opracowana na webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadziła Justyna Pokojska, socjolożka, adiunkta na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Można ją także wprowadzić na zajęciach w szkole ponadpodstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader. Do prezentacji dołączone zostały materiały dla nauczyciela i uczniów.

NA TEJ LEKCJI

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Co to jest emigracja i imigracja?
  • Czym różni się migrant od uchodźcy?
  • Jak mierzyć mobilność przestrzenną ludności?

A po lekcji będą potrafili:

  • wymienić i omówić czynniki przyciągające i wypychające migrantów (z ang. push/pull factors);
  • wskazywać główne kierunki migracji z Polski i do Polski.

CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 1: Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie (s. 127‒137); Część 2: Polska w Europie, Polska w świecie (s. 183‒185) oraz Świat daleki od doskonałości (s. 201‒205).

MATERIAŁY DLA UCZNIA

  • Słowniczek obywatelski (podręcznik cz. 1, s. 272‒290)
  • Rusz głową, czyli ćwiczenia i zadania (materiały, s. 10).

 Lekcja o migracjach. Materiały dla nauczyciela i ucznia  

 Lekcja o migracjach. Prezentacja - slajdy (1-41) 

ZOBACZ WEBINARIUM na