Nauczanie metodą studium przypadku ma długą tradycję. Na wyższych uczelniach przyszli prawnicy zgłębiają tajniki procesów sądowych, a lekarze poznają rzadkie choroby. W szkołach metoda ta bywa rzadko.

Proponowane w programie KOSS sposoby pracy dalekie są od suchego przekazu abstrakcyjnych wiadomości. Angażują uczniów emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania. 

Podstawową rolą dyskusji jako metody nauczania jest kształcenie umiejętności przedstawiania swoich racji. Poznaj bliżej jedną z metod aktywizujących pracę uczniów.

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy w świecie realnym. Celem symulacji jest pokazanie pewnego procesu od początku do końca. Jak wobec tego naśladować procesy społeczne

Zamiast przekazywać uczniom abstrakcyjne wiadomości, często oderwane od życia i społecznych doświadczeń, warto zastosować na lekcji wiedzy o społeczeństwie metody aktywizujące. Prezentujemy wybrane metody.

Strony