Jak przeprowadzić lekcję wiedzy o społeczeństwie? Co zrobić, by uaktywnić uczniów już na początku zajęć? Jak rozwiązać problemy z dyscypliną? Przeczytaj, o czym warto pamiętać na lekcji KOSS.

Uczenie metodą projektu ma na świecie ugruntowaną pozycję. Jest popularne w wielu krajach europejskich, w tym w szkołach skandynawskich, osiągających bardzo dobre rezultaty edukacyjne. W gimnazjach prowadzonych w ramach systemu matury międzynarodowej cały program nauczania jest realizowany metodą projektów edukacyjnych.

Zaczęliście już przygotowania do projektu? Zobaczcie, jak można wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne na poszczególnych etapach projektu i zaplanujcie prace z TIK. Obejrzyjcie naszą prezentację. 

Projekt edukacyjny koordynowany jest przez nauczyciela, ale to uczniowie są odpowiedzialni za swoją pracę – samodzielnie zbierają potrzebne wiadomości, opracowują je, a następnie prezentują innym. Sami też podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Bardzo często, zwłaszcza na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, projekt wiąże się z jakimś rzeczywistym problemem. 

Dla tych nauczycieli, którzy uczą wiedzy o społeczeństwie z naszego podręcznika KOSS, mamy zestaw bezpłatnych foliogramów. Zamieszczone na foliach schematy są proste i czytelne. Stanowią doskonałą pomoc w realizacji podstawowych treści lekcji oraz ułatwiają uczniom zrozumienie i zapamiętanie trudnych zagadnień i pojęć.

Dla nauczycieli, którzy zdecydowali się pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie z naszym podręcznikiem KOSS, przygotowaliśmy bezpłatny zestaw plakatów. W skład zestawu wchodzi osiem plakatów formatu A2.

Na zajęciach WOS-u warto odwoływać się do zagadnień kontrowersyjnych. Ich analiza ma na celu dokładne zrozumienie różnych stanowisk i poznanie wartości za nimi stojących. Nie musi jednak prowadzić do ujednolicenia stanowisk.

Jakie są zalety pracy z źródłami na lekcji wiedzy o społeczeństwie? Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę? Polecamy wskazówki praktyczne, które opracowała Katarzyna Zielińska.

W naszym podręczniku znajdziesz wiele propozycji projektów, które da się realizować w krótkim lub dłuższym czasie. Poznaj, na czym polega ta metoda pracy.

Portfolio to prosta, a zarazem uniwersalna metoda, która może być stosowana na różnych szczeblach nauczania. W skład portfolio mogą wchodzić zestawy różnych elementów, np. notatki, artykuły prasowe dotyczące jednego zagadnienia, zdjęcia i rysunki.

Strony