Na zajęciach WOS-u warto odwoływać się do zagadnień kontrowersyjnych. Ich analiza ma na celu dokładne zrozumienie różnych stanowisk i poznanie wartości za nimi stojących. Nie musi jednak prowadzić do ujednolicenia stanowisk.

Jakie są zalety pracy z źródłami na lekcji wiedzy o społeczeństwie? Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę? Polecamy wskazówki praktyczne, które opracowała Katarzyna Zielińska.

W naszym podręczniku znajdziesz wiele propozycji projektów, które da się realizować w krótkim lub dłuższym czasie. Poznaj, na czym polega ta metoda pracy.

Portfolio to prosta, a zarazem uniwersalna metoda, która może być stosowana na różnych szczeblach nauczania. W skład portfolio mogą wchodzić zestawy różnych elementów, np. notatki, artykuły prasowe dotyczące jednego zagadnienia, zdjęcia i rysunki.

Nauczanie metodą studium przypadku ma długą tradycję. Na wyższych uczelniach przyszli prawnicy zgłębiają tajniki procesów sądowych, a lekarze poznają rzadkie choroby. W szkołach metoda ta bywa rzadko.

Proponowane w programie KOSS sposoby pracy dalekie są od suchego przekazu abstrakcyjnych wiadomości. Angażują uczniów emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania. 

Podstawową rolą dyskusji jako metody nauczania jest kształcenie umiejętności przedstawiania swoich racji. Poznaj bliżej jedną z metod aktywizujących pracę uczniów.

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy w świecie realnym. Celem symulacji jest pokazanie pewnego procesu od początku do końca. Jak wobec tego naśladować procesy społeczne

Zamiast przekazywać uczniom abstrakcyjne wiadomości, często oderwane od życia i społecznych doświadczeń, warto zastosować na lekcji wiedzy o społeczeństwie metody aktywizujące. Prezentujemy wybrane metody.

Strony