Gdy jedziemy autobusem lub tramwajem, nasz wzrok przyciągają liczne karteczki przyklejone do ściany lub szyby okna. To są wlepki. Warto im się przyjrzeć z bliska, by je móc lepiej poznać. Może uda się nam później ten pomysł wykorzystać na lekcji?

Są takie wydarzenia w historii Polski, których datę pamiętamy dokładnie, zarówno dzień, miesiąc, jaki i rok. Dzień, w którym Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, należy do jednych z nich. Pierwsza w Europie, a druga w świecie po konstytucji amerykańskiej, stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego Oświecenia. Odegrała doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego narodu oraz szerzenia postaw patriotycznych, co znalazło szczególny wyraz w czasie powstania kościuszkowskiego.

Doskonała „ściągawka” dla nauczycieli, które szukają odpowiedzi na pytania dotyczące projektu edukacyjnego. Jak pomóc uczniom przy jego realizacji? Jak często organizować spotkania z młodzieżą? Jak motywować uczniów do działania? Jaką formę prezentacji najlepiej wybrać? Czy oceniać wykonaną pracę zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, a może wystawiać uczniom regularne stopnie? 

Gdzie szukać informacji i materiałów na temat projektu edukacyjnego? Jakiego typu materiały można znaleźć w portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu edukacyjnego.

Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników KOSS do gimnazjum, ale może być z powodzeniem wykorzystywany przez nauczycieli, którzy pracują na lekcjach z podręcznikiem „KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej”, jak również dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów. Publikacja bezpłatna dla nauczycieli. 

Czy nastolatek może zawrzeć umowę o pracę? Czy policjant ma prawo przeszukać twój plecak? Na jakich zasadach można się uczyć i pracować w Unii Europejskiej? Jeśli masz kilkanaście lat i chcesz znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, nasza książeczka jest właśnie dla ciebie. Z „Paszportem nastolatka” bezpiecznie przekroczysz granicę dorosłości! Publikacja bezpłatna dla uczniów i nauczycieli. 

Książka adresowana jest przede wszystkim do tych nauczycieli, którzy uczą wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum według programu KOSS. Może jednak być wykorzystywana również przez nauczycieli przedmiotu w szkole podstawowej. Odpowiada na pytanie, jak oceniać uczniów w sposób jak najbardziej obiektywny, wszechstronny i sprzyjający rozwojow. Publikacja bezpłatna dla nauczycieli.

Ocenianie jest istotną częścią procesu edukacyjnego. Zapoznaj się z kryteriami oceniania, jakie stosuje na swoich lekcjach nauczycielka jednej z warszawskich szkół.

Jak przeprowadzić lekcję wiedzy o społeczeństwie? Co zrobić, by uaktywnić uczniów już na początku zajęć? Jak rozwiązać problemy z dyscypliną? Przeczytaj, o czym warto pamiętać na lekcji KOSS.

Uczenie metodą projektu ma na świecie ugruntowaną pozycję. Jest popularne w wielu krajach europejskich, w tym w szkołach skandynawskich, osiągających bardzo dobre rezultaty edukacyjne. W gimnazjach prowadzonych w ramach systemu matury międzynarodowej cały program nauczania jest realizowany metodą projektów edukacyjnych.

Strony